Skip to main content

Som en del af eventuelt skal vi trække lod til puljerne i Frem Cup kvalifikationen. Turneringen har jo været sat i ro i nogle sæsoner, så det er kun glædeligt at vi kan starte igen, og det i sæsonen hvor det rent faktisk er 25 år siden, at turneringen blev startet op.
Dengang var det med Benny Kjærsgaard og Thorkild Bodin som Primus motorer for turneringen. Men særligt Thorkild kan vi vist roligt sige på en eller anden vis har gjort turneringen til hans. Det er ikke få timer der er blevet brugt for an PC´en for at lave og rette turneringsprogrammet til og ikke at forglemme resultatnoteringerne, så selve stævnet kunne glide glat.
At Frem Cup blev stablet på benene tror vi næppe er en tilfældighed. Det var i periode om hvor Thorkild var formand – en post han bestred i 6 år fra 1996-2002. Inden da havde han allerede i en kort omgang siddet i bestyrelsen som kasserer fra 1991-1993.
Da Thorkild i 2002 gik af som formand, slap han dog ikke det frivillige arbejde. Her overtog han posten som intern TU-leder, og vi tror faktisk ikke der har været en form for turneringsafvikling, der ikke har været forsøgt i den periode frem til 2011 med Thorkild i spidsen. I denne periode var Thorkild i det meste af tiden også Revisor Suppleant, noget han i øvrig måtte stoppe med, da han i 2010 igen trådte ind i bestyrelsen. I første omgang blev det til 3 år som sekretær og herefter 6 år som kasserer.

Selv om Thorkild ikke har været en del af bestyrelsen i 4 år, kan vi ikke sige at han ikke har bidraget til at klubbens navn har skulle bestå. Som mange gange før har han hjulpet ved indretning af klubbens lokaler. Det i sidste omgang i forbindelse med indretning af klubbens nye køkken.
Det er kæmpe stort at have et medlem, som ikke står tilbage for at hjælpe til. Personlig kan jeg ikke mindes, at der skulle være kommet et nej retur når Thorkild er blevet spurgt. Og vigtigst af det er nok, at det er Thorkild der igennem en meget lang årrække har været manden bag opstart og vedligeholdelse af klubbens hjemmeside. Et projekt der vist roligt kan kaldes hans lille hjertebarn.

SÅ! Når mange kigger tilbage på de timer der er blevet brugt på bestyrelsesarbejde, turneringsudvikling, optælling af automater, vagt i cafeteriaet, renoveringsprojekter ja man kan jo næsten blive ved, så er det mere en velfortjent at vi i aften:

”For mangeårig deltagelse i klubbens ledelse, udvikling af klubbens fysiske rammer og digitale ansigt, samt for venskabelig færden blandt klubbens medlemmer og venner”

Udnævner Billardklubbens sjette æresmedlem. Thorkild Bodin