Afdeling Kontaktperson
  Formand Per Jensen
  Kasserer Kent Erichsen
  Turneringsleder Niels Øland Hansen
  Sekretær Martin Søndergaard
  Materialeforvalter Morten Plykker
  Ungdomsafdeling Benny Mousing Skov
  Pensionistafdeling Leif Jensen
  PR udvalg Harry Dahl
  Intern turneringsleder Niels Øland Hansen
  Vagtudvalg Bestyrelsen
  Webmaster Kent Erichsen
  Indkøb og automat Niels Øland Hansen
  Leif jensen
  Sponsorudvalg Per Jensen