Ordensregler

Generelt:

Det påhviler alle medlemmer at udvise god opførsel internt som eksternt, at fremme og bevare BK-Frem´s gode omdømme – lokalt såvel som landsdækkende.

Det påhviler alle medlemmer at holde orden og rydde op efter sig selv. Dette gælder også på toiletterne.

Overtøj skal placeres i garderoben, dette gælder især hvis det er vådt. Spillere, der klæder om, kan også henlægge tøj og tasker i omklædningsområdet i kælderen.

Drikkevarer (plus slik, chips m.v.) SKAL købes i klubben og må ikke medbringes udefra.

Drikkevarer med alkohol må kun medtages i spillelokalet, hvis der ikke samtidigt afvikles eksterne turneringer.

Mad kan i begrænset udvalg købes i cafeteria. Mad må dog godt medbringes udefra og spises i cafeteriet, men for at støtte klubben, bedes dette begrænset mest muligt. I forbindelse med eksterne turneringer må madvarer naturligvis medbringes og eventuelt tilberedes i køkkenet.

Mad må ikke medtages i spillelokalet.

God hygiejne er vigtig for os alle. Udover almindelig god opførsel, som at vaske hænder efter toiletbesøg – så husk også altid at have rene hænder, når der spilles billard (et klæde kan ikke vaskes eller rengøres, udover støvsugning).

Spilleautomater må kun benyttes af personer over 18 år.

 

Brug af bordene:

Bordene skal altid støvsuges før brug (undtagen snooker-bordet).

Hvis borde skal støvsuges, mens der spilles turnering på andre borde – så sig umiddelbart før ud i lokalet: ”Jeg støvsuger bord(e) om et øjeblik”. Dette giver spillere ved andre borde mulighed for at holde en kort pause imens.

Efter brug skal bordene afdækkes med termotæpperne.

Der må under ingen omstændigheder ændres på indstillinger på termostater, der styrer varmen i bordene. Ved problemer med bordvarmen skal bestyrelsen kontaktes.

 

 

Adfærd i spillelokalet:

Billard er en sportsgren, hvor koncentration er altafgørende. Derfor bør følgende respekteres:

Gå ikke tæt forbi foran nogen, som er ved at udføre et stød. Stå ej heller i sigtelinjen. Vent med at passere det pågældende bord, indtil stødet er udført.

Undgå unødig snak – f.eks. når egen kamp er færdig, så sig pænt tak for kampen/spillet, men såfremt der spilles på andre borde, så undlad yderligere snak indtil I er ude af spillelokalet.

Undgå unødig støj – f.eks. ved afslutningen af en kamp. Vent med at adskille din kø indtil kampen er helt færdig (eventuelt efterstød færdigspillet). Pak din kø væk så lydløst som muligt og nødvendige lyde (som f.eks. en lukning af lynlås på køtaske) – vent med dette til ingen i nærheden er lige ved at udføre et stød.

Mobiltelefoner bør efterlades udenfor spillelokalet. Hvis de medtages SKAL de være på fuldstændig lydløs funktion !

 

Træningstider:

Alle medlemmer kan træne på klubbens borde i klubbens åbningstid. I tilfælde af, at der ikke er ledige borde, har følgende prioritet:

  1. Afvikling af eksterne turneringer (højest rangerende vælger bord først)
  2. Afvikling af interne turneringer
  3. Træning for aktive medlemmer med spillelicens
  4. Træning/spil for støttemedlemmer

 

Hvis alle borde er optaget og der er aktive medlemmer, som venter på et ledigt bord – så skal de tilbydes muligheden, når en anden træningskamp er færdig.

I visse tidsrum af åbningstiden kan særlige grupper af medlemmer have fortrinsret. Dette bestemmes til enhver tid af bestyrelsen, men i øjeblikket gælder følgende:

  • Pensionister/Oldboys: Mandage og onsdage kl. 09-14
  • Elite holdtræning: Onsdage og torsdage aftener (kun bord 1 og 2)

 

Aktive medlemmer med nøgle må gerne låse sig ind i klubben, for at træne udenfor de officielle åbningstider – men kun i tidsrummet 08-23. Meget vigtigt er dog at pointere, at den først ankomne så er ”Frivillig vagt” og dermed har ansvaret.

Hvis vagten gives videre (fordi den først ankomne forlader klubben) skal en ny frivillig overtage vagten. Hvis ingen ønsker dette, må træning ophøre, så først ankomne kan afslutte vagten og aflåse klubben.