Skip to main content

Vi har fået monteret alle vores fine køskabe i spillemaskine rummet.
En stor tak til alle klubmedlemmer, som har hjulpet med indkøb og opsætning af alle skabene. Helt uvurderlig indsats i yder.

Et skab kan erhverves for 100kr / år. Der er dags dato blot 6 skabe tilbage.