Ydelser og gebyrer

 

Generelle tilskud:

Tilskud ydes til individuelle og holdturneringer under DDBU. Deltagelse i andre turneringer, og udgifter i forbindelse med dette, er for egen regning.

Kørselstilskud pr. kørt km.:                                                   Kr. 1,-

  • Kørsel til møder, individuelle- og holdturneringer *)
  • Herudover dækkes broafgift eller færgebillet

*) I tilfælde af – at folk på samme hold, deltagere til samme møde eller  deltagere i samme individuelle pulje – vælger at køre i flere biler, vil kørselstilskud skulle deles ligeligt imellem disse.

Diæter pr. dag:                                                                       Kr. 150,-

  • Elitehold – pr. kamp i weekenden med overnatning
  • Møder uden forplejning, hvis overnatning nødvendig
  • DM-finalestævner – pr. dag med overnatning

Overnatning: Tilskud gives **)

  • Holdkampe og DM-stævner, der afvikles over flere dage.

**) Ved afvikling i klubber øst for Storebælt eller køreafstand over 150 km fra BK Frem

 

 

Deltagelse i eksterne turneringer pr. sæson:

Spillerlicens fra DDBU:                                                     Kr. 275,-

Individuelle turneringer pr. stk.:                                       Kr. 135,-