Kontingent

 

Kontingentsatser (pr. sæson – gældende fra sæson 2022-23):

Senior 18-66 år: Kr. 1600,-
Pensionist fra 67 år: Kr. 800,-
Ungdom under 18 år: Kr. 800,-
Elitespillere: Kr. 800,-
Bestyrelsesmedlemmer: Kr. 800,-
Hjælpende medlemmer: Kr. 800,-
Støttemedlemmer: Kr. 400,-
Æresmedlemmer: Kontingentfri
Medlemmer med vagt: Kontingent fratrækkes kr. 50,- pr. vagt i foregående sæson *)
(Der kan maksimalt fratrækkes til kr. 0,-)
*) I overgangsperioden (sæson 2022-23) betales kr. 800,-

 

Kontingent (bemærkninger):

  • BK Frem er en lukket klub, kun adgang for kontingentbetalende medlemmer.
  • Nye medlemmer er altid velkomne og gives adgang til 2-3 prøvespil inden eventuel indmeldelse.
  • Medlemmer kan – i begrænset omfang – medtage gæster fra andre klubber.
  • Deltagelse i eksterne turneringer kræver en licens, som købes af klubben. Prisen for denne følger den til enhver tid gældende pris fra DDBU.
  • Ingen medlemmer er pligtige til at deltage i turneringer.
  • Støttemedlemmer kan spille på ledige borde i klubbens åbningstider, men kan ikke deltage i turneringer, hverken eksterne eller interne.
  • Det er til enhver tid bestyrelsen der beslutter, hvem der er hjælpende medlem.
  • Pensionistkontingent er som udgangspunkt kun muligt ud fra alder. Dog kan yngre medlemmer – i særlige tilfælde (eksempelvis invalide- eller
    førtidspensionister) – godkendes af bestyrelsen til denne kontingentsats.