Skip to main content

Så er der lidt opdateringer fra mig og bestyrelsen. Emner:

  • Generalforsamling
  • Beslutninger i bestyrelsen
  • Lokaler
  • Fremtid

 

Generalforsamling (GF):

Som du ved ser vi snart ind i vores generalforsamling, bestyrelsen har besluttet at det bliver, den 29. april, kl. 18, så sæt den dato ind i din kalender allerede nu. Vi har i bestyrelsen selvfølgelig drøftet nogle af de udfordringer vi kommer til at ramme ved GF.

Det er blandt andet situationen omkring valg af ny Kasserer, udover valg af ny Kasserer, er følgende også på valg, der skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem, samt jeg som Formand er på valg. Så der er nok af poster til dig der går med ét lille bestyrelsesmedlem i maven. Er du frisk på en af posterne vil vi som bestyrelse gerne give dig et indblik i hvilket arbejde der ligger i de forskellige poster, så henvend dig gerne til mig, så vil jeg meget gerne tage en snak med dig om hvad der forventes etc. som bestyrelsesmedlem, kom endelig.

 

Beslutninger i bestyrelsen:

Som bestyrelse, træffer vi jo også nogle beslutninger ind imellem, det er jo det vi er valgt til at gøre, nogle mere populære end andre, vi kommer til tider også med henvisninger eller direkte påbud når vi mener at vores anvisninger ikke overholdes. Vi har nu ved to ifølge hinanden lejligheder, pænt bedt jer der spiller med noget over vores klubdragt om at finde andre løsninger, det kunne være en hvid undertrøje eller hvad man nu foretrækker, så du som medlem og turneringsspiller i BK Frem Kolding, står så korrekt som muligt når du spiller og repræsenterer vores klub, både ude og hjemme. Kan oplyse at det også står i DDBU´s reglement at dette ikke er tilladt, samt at vores sponsorer undrer sig over hvordan vi kan tillade at det sker gang på gang, det kan vi jo ikke bare overhøre. Vi har i bestyrelsen ind til flere gange fortalt baggrunden for disse anvisninger, som nævnt, sponsorer og korrekt påklædning. Det ser ud til det ikke har været nok, og vi har ved sidste bestyrelsesmøde i fuld enighed besluttet at hvis vi ser eller bliver bekendt med at en spiller ikke overholder disse anvisninger, bliver spilleren frataget sin licens for resten af sæsonen, nu er nok nok, vi vil IKKE som bestyrelse stå på mål for at man, bevist tilsidesætter vores anvisninger og selv tager den slags beslutninger. I den forbindelse kan jeg også sige at hvis man ikke er enig er det jo snart GF. Denne beslutning er gældende fra dags dato og indtil der træffes en anden beslutning i bestyrelsen.

 

Lokaler:

Først lidt omkring temperaturen i klubben, efter der er startet en ny kommunal husansvarlig, er der kommet en væsentlig bedre dialog om varme etc.. Det viser sig at det ikke er helt så besværligt at skrue en smule op for varmen som der tidligere er blevet fortalt til blandt andet, Morten Plykker. Så nu skulle vi gerne få acceptable temperaturer i klubben, og der skulle heller ikke blive slukket for varmen om natten, som det også har været tilfældet, hvis du oplever nogle ændringer i den retning, bedes du venligst (gerne på en pæn måde) skrive til Morten eller mig. Så vil en af os prøve at tage fat i kommunen.

Kommunen vil også sætte nye følere op både i kantinen og i turneringslokalet, samt få lavet den udluftnings løsning der skulle have været lavet under renoveringen af lokalerne.

Status på vores kælder er nu, at der skulle være affugtet og jeg har talt med repræsentanter fra kommunen omkring fremtiden med kælderen. Som klub vil vi ikke opsætte eller opbevare noget i den nederste etage uden vi har sikkerhed for at det ikke sker igen og vi kan forsikre vores inventar etc., så kommunen arbejder på at finde ud af om vi kan finde en anden betegnelse for lokalerne og dermed få indboet forsikret, status lige nu er at vi IKKE har fået noget erstattet, men vi håber at vi trods alt får en del af indboet dækket af forsikringen eller stormflodssikringen. Jeg vil ansøge DIF´s store fond om et større beløb, så vi på den måde trods alt kommer igennem dette forfærdelige forløb, så skades fri som muligt, vi håber på at DIF kan se det er ud over vores evner at skulle genetablere et lokale med inventar og nye Poolborde etc.. Alt dette vil blive afklaret i den nærmeste tid håber jeg, i hvert tilfælde inden næste sæson vil jeg tro.

 

Fremtid:

Som vi tidligere har beskrevet, vil vi gerne have ændret vores lokaler, bland andet vil vi gerne have ”lukket” hullet til det nederste lokale og opsætte en glasvæg ned langs midten af lokalerne og dermed få mulighed for at vende bordene så der står 8 1/1 match billardborde med god afstand til hinanden og dermed faktisk stå med den afstand der er anvist i reglementet. Dette har jeg igen bedt kommunen om at beregne, blandt andet er det ikke kun at få lukket ”hullet”, men også brandsikkerhed der skal undersøges på ny er jeg blevet informeret om af kommunes ingeniør Marcel. Fremtiden med de tilstødende lokaler kan måske igen komme i spil, og det vil jeg arbejde videre på lykkedes, jeg mener det er det helt rigtige, hvis vi som klub skal have en fremtid og ikke afvikle os selv, det må være hensigten med klubben at den skal udvikles i fremtiden.

Uha det blev en lang smøre men håber det har givet dig som medlem indsigt i nogle af de ting der er i gang lige nu, alt dette ville jeg nok have fortalt om på vores klubaftener, men de er jo desværre blevet aflyst men håber der kommer gang i del igen, mon ikke den nye bestyrelse vil beholde denne nye tradition, som jeg personlig synes er virkelig god.

Vi ses til generalforsamlingen, håber inderligt at du som medlem vil møde op og være med til at vi får valgt en god bestyrelse til fremtiden, det har BK Frem behov for.

 

De bedste sportslige hilsner Formanden