Alle pladser i årets Frem Cup er besat, og det uden at det har været nødvendig at indsætte reserver. Det er rigtig flot.

De indledende puljer til lørdag d. 18. august er fordelt ved lodtrækning, plus lidt justeringer så der ikke er to fra samme klub i samme pulje. Skulle der komme afbud herefter vil reserve bliver sat ind i puljen hvor afbudet er, og dermed risiko for at der bliver to fra samme klub. Se de indledende puljer her.

Så håber vi bare at hedebølgen aftager lidt til Frem Cup.

Thorkild Bodin

Husk at melde dig til Vagtordningen sæson 2018/2019 senest på søndag(08/07-18) til Henriette. Nu større vagtpersonale, nu færre vagter pr. person og nu sjovere afslutning til næste sommer.;)

Henriette

Kære Medlemmer

Nu står sommerferien for døren og de fleste tænker nok ikke Billard.

Der lige nogle ting i skal tænke på inden i pakker kufferne:

Vagtordningen:

Det er vigtigt for klubbens økonomi, at vi har åben så mange dage om året, både hverdage og som weekender.

Bestyrelsen håber at alle, som har haft vagt i år vil forsætte og nogle nye kommer til.

Vi håber ikke at skulle lukke klubben pga. af for lidt vagt personale.

Turnering 2018/19

Husk at få tilmeldt dig til turneringerne, samt betale gebyrerne inden, lørdag, den 16. juni 2018.

Det vil være en stor hjælp for turneringsleder Niels Øland, så han kan fremlægge det på vores

Årsafslutning, lørdag, den 30. juni 2018

Hvis der nogen som skulle være forhindret i at komme til årsafslutning, håber vi I har tilmeldt jer til ovestående.

Håber at medlemmerne får en god ferie og nyder sommerferien, men kik forbi klubben en gang imellem, så vi ikke er helt lukket.

Med sportslig hilsen

Benny Kjærsgaard

D. 30. juni 2018 afholder BK Frem sæsonafslutning. Der kan tilmeldes på opslag i klubben. Samtidig afholdes ekstraordinær generalforsamling med eneste punkt valg af suppleant til bestyrelsen. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes KL 11:00.

Thorkild Bodin

Der har været afholdt ekstraordinær generalforsamling i BK Frem mandag d. 14. maj. På dagsordnen var der to punkter; 1. valg af formand og 2. valg af intern turneringsleder.
På den ordinære generalforsamling lykkedes det ikke at finde hverken en ny formand eller en ny intern turneringsleder, men på den ekstraordinære lykkedes det. Benny Kjærsgaard blev ny formand, og det var et popolært valg, da Benny har megen erfaring med formansjobbet.

Som intern turneringsleder blev Henriette Wagner valgt, Henriette er ny på den post, men hun kan trække på flere der har erfaring med de interne turneringer.

Tak til begge fordi de vil tage en tørn med driften af klubben.

Thorkild Bodin

   

Login  

   

Lokal TV  

Ksport top1
Canal6000
   
© Billardklubben Frem