Kontingent og ydelser fra klubben

Bestyrelsesmedlemmer Nedsat kontingent
Hjælpene medlemmer Nedsat kontingent
Vagtpersonale Nedsat kontingent
Æresmedlemmer Kontingentfri + gratis bordleje
Kørsel til møder o.l. Pr. km. kr. 1,00
Diæter for møder uden for klubben Kr. 150,-
Diæter udbetales kun hvis der ikke er forplejning på mødet.

Ved JBU og DDBU´s officielle turneringer

Tilskud ydes til individul og holdturnering under DDBU. Andre turneringer er for egen regning

Kørsel til individuel og hold turnering Pr. km. kr. 1,00
Ved eksterne fleredagsstævner, og hvis afstanden er over 200 km. ydes tilskud til overnatning
Ved DM finale ydes diæt pr overnatning Kr. 150,-
Ved Elite hold ydes diæt pr. kamp i weekenden med overnatning Kr. 150,-
Ved Elite hold ydes diæt pr. kamp i weekenden uden overnatning Kr. 75,-

Tilmeldingsgebyr

Tilmeldingsgebyr for individuel pr. stk. Kr. 135,-
Spillerlicens Senior Kr. 275,-
Spillerlicens Old Boys Kr. 275,-
Spillerlicens Ungdom Kr. 275,-

Kontingentsatser

Senior Kr.1600,- pr. år
Senior med vagt Kr.  800,- pr. år
18 - 25 år Kr. 1600,- pr. år
18 - 25 år med vagt Kr.  800,- pr. år
Pensionist Kr.  800,- pr. år
Pensionist med vagt Kr.  800,- pr. år
Ungdom Kr.  800,- pr. år
Støttmedlem Kr.  400,- pr. år

Spilledragt

Spilledragt udskiftes hver 3. år
Medlem betaler kr. 500,-
For nye spiller i 3 års-perioden Medlem betaler kr. 500,-
Udskiftning af dragten i løbet af 3 års-perioden (slitage) For egen regning
Udskiftning af dragten i løbet af 3 års-perioden (ungdom) Klubben betaler halvdelen

 

 

   

Login  

   

Lokal TV  

Ksport top1
Canal6000
Billard TV
   
© Billardklubben Frem