Kontingentsatser (pr. sæson - gældende fra sæson 2022-23):

Senior 18-66 år: Kr. 1600,
Pensionist fra 67 år: Kr. 800,-
Ungdom under 18 år: Kr. 800,-
Elitespillere: Kr. 800,-
Bestyrelsesmedlemmer: Kr. 800,-
Hjælpende medlemmer: Kr. 800,-
Støttemedlemmer: Kr. 400,-
Æresmedlemmer: Kontingentfri
Medlemmer med vagt: Kontingent fratrækkes kr. 50,- pr. vagt i
foregående sæson *)
(Der kan maksimalt fratrækkes til kr. 0,-)
*) I overgangsperioden (sæson 2022-23) betales kr. 800,-
 
Kontingent (bemærkninger):

• BK Frem er en lukket klub, kun adgang for kontingentbetalende medlemmer.
• Nye medlemmer er altid velkomne og gives adgang til 2-3 prøvespil inden
eventuel indmeldelse.
• Medlemmer kan – i begrænset omfang - medtage gæster fra andre klubber.
• Deltagelse i eksterne turneringer kræver en licens, som købes af klubben. Prisen
for denne følger den til enhver tid gældende pris fra DDBU.
• Ingen medlemmer er pligtige til at deltage i turneringer.
• Støttemedlemmer kan spille på ledige borde i klubbens åbningstider, men kan
ikke deltage i turneringer, hverken eksterne eller interne.
• Det er til enhver tid bestyrelsen der beslutter, hvem der er hjælpende medlem.
• Pensionistkontingent er som udgangspunkt kun muligt ud fra alder. Dog kan
yngre medlemmer - i særlige tilfælde (eksempelvis invalide- eller
førtidspensionister) - godkendes af bestyrelsen til denne kontingentsats.
   

Login  

   

Lokal TV  

Ksport top1
Canal6000
Billard TV
   
© Billardklubben Frem